Avdelningar

Odigo Infrastructure - Telecom & Fiberinstallationer

Connect

Inom Affärsområdet Odigo Infrastructure är Våra uppdragsgivare nätägare, operatörer och systemleverantörer. Vi jobbar även åt entreprenörer och som partners till andra konsultföretag.

Våra tjänster omfattar ett flertal kompetensområden som till exempel: nätplanering/optimering, transmission och corenät.

Vår kompetens bygger på erfarenheten från utbyggnaden av flera generationers telekomnät med såväl globala som lokala aktörer.

Vi strävar hela tiden efter att vara marknadens förstahandsval som partner för utbyggnad av alla typer av mobilnät. Vår kompetensbredd spänner över projektering, tillståndshantering, byggnation, installation samt driftsättning och integrering. Våra engagerade och professionella medarbetare säkerställer att projekten levereras med kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet.

Projektledning

 • Förstudier
 • Kartläggningar
 • Utredningar
 • Leverans och roll-out
 • Systemintegration
 • Organisation och funktionsutveckling
 • Change management
 • Uppföljning och utvärdering

Siteetablering⁄Förvaltning

 • Efter anvisningar från beställaren hitta en lämplig plats för en etablering
 • Utföra sitebesök och upprätta ”arbetsdokument” med förslag på placering av antenner och utrustning och transmisson
 • Söka nödvändiga tillstånd och lov från Myndigheter och Kommun, såsom bygglov
 • Upprätta och teckna avtal
 • Överlämna en säkrad plats med avtal, lov och tillstånd till beställaren. Klart för att bygga
 • Siteuppgraderingar och siteunderhåll
 • Avveckling och flytt av basstationer/siter

Dokumentation

 • CAD
 • Dokumentation av nätförändringar på fiber (Fiber to the building/home) och kopparnät.
 • Dokumentation i diverse projekteringsprogram
 • Support vid dokumentationsproblem, både för dokumentatörer, både internt och externt
 • Dokumentation av förändringar på bakgrundskartor
 • Revidering av mastritningar
 • Utbildning i dokumentation/projektering

Mobilnät inomhusplanering

 • Radioplanering inomhus från desktop nivå, 2G, 3G, 4G
 • Radioplanering inomhus med komplett radiodesign och dokumentation, 2G, 3G, 4G
 • Besiktning och projektering av mobillösningar
 • Mobilmätningar 2G och 3G (Tems Pocket)
 • Mer avancerade verktyg för mobilmätning, analys, statistik, m.m. Tems investigation
 • Dokumentering och verifiering

Nätplanering⁄Optimering

 • Nätverksdesign av WDM, IP, SDH och radiolänklösningar
 • Trafik- och kapacitetsplanering i access- och corenät
 • Optimering, projektering och utbyggnad av IP- och transmissionsnät
 • Fiberplanering

Fastighetsnät

 • Nätutbyggnad
 • Programmering av switchar
 • Dokumentering och uppdatering av kunddokument
 • Fiberinstallationer/svetsning enkel och ribbon, inkl patchning av fiber
 • DB-mätning av fiberlänkar
 • Sitebyggnation, installation av telekomutrustning för ledande svenska operatörer
 • Besiktning av siteinstallation både i site och mast, mastintyg
 • Wi-Fi – trådlösa nätverk

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur


Odigo - Ett modernt företag!


Vill Ni vara med och skapa ett sunt företag tillsammans med oss?

Odigo har vuxit fram ur en önskan om att skapa ett företag där strategiska och operativa beslut tas utifrån vad som gynnar företagets medarbetare, kunder och den omvärld vi befinner oss i.

Ett företag med korta beslutsvägar och drivs med engagemang av sina medarbetare blir starkt, med nöjda och motiverade människor som utvecklas. Det i sin tur tror vi gör våra kunder framgångsrika och glada. Håller du med?

Några av Våra Referensuppdrag

 

Tre_For Facebook - Promotion.jpg

Ripasso_For Facebook - Promotion.jpg

Hjalmarssons_For Facebook - Promotion.jpg

BRS_For Facebook - Promotion.jpg

NCC_For Facebook - Promotion.jpg

Fueltech_For Facebook - Promotion.jpg

Norje_For Facebook - Promotion.jpg

 

 

VARFÖR JOBBA MED OSS?

Det ska vara roligt och enkelt att jobba för och med oss och det är inget vi bara säger. Glada kunder och medarbetare är något vi tar på högsta allvar!

 • WIN-WIN - Flexibla ersättningspaket

  Vi har inte någon over head eller administration i företaget. Vi är inget stort företag som måste betala subventioner nationellt. Vi hjälper våra kunder att hantera projektrelaterade variationer i arbetsbelastning genom omsorgsfull tillsättning av resurser.
  Därigenom kan Vi erbjuda ett attraktivt arvode till kunden och ett förmånligt paket till medarbetaren.

  Samma kompetens till Ett bättre pris!!

 • Digitalisering!

  Dagens samhälle kräver en bra uppkoppling. Likaså behöver Vi för att kunna arbeta flexibelt och alltid leverera bra resultat till våra kunder.

 • Den Lokala förankringen

  Lokal press och media är en självklarhet att ha tillgång till för kunna verka och följa med inom de lokala nyheterna.

 • Träning och Friskvård

  Friskvård är viktigt för att kunna leverera kvalitet åt våra kunder. Minst lika viktigt är det att vara pigg när arbetsdagen är slut, så att Vi orkar umgås med familj och vänner. Det når Vi genom att tillåta träning i vardagen när det passar oss och våra kunder.

Siretorpsvägen 13B
294 39 Sölvesborg Vägbeskrivning info@odigo.se +46 734 32 03 17 Se sida

Karlskrona

Östra Vittusgatan 36
371 33 Karlskrona Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på Odigo?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@odigo.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor